.

.

.

รับสมัครสอบคัดเลือก

3 สาขางาน ดังนี้
สาขางานจำนวน
เทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ
180
ธุรกิจการบริการยานยนต์
40
เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
80
รวมทั้งสิ้น
300